zondag 3 januari 2016

Natuurwerkdag bij Natuurgroep Kockengen

Zaterdag 9 januari staat de eerste activiteit in 2016 bij de Natuurgroep Kockengen op het programma. Er wordt gewerkt in de bomenstrook langs de brug door het rietland nabij de N401. Verzamelen om 9.00 uur bij het tunneltje bij het voetbalveld in de bocht bij Wagendijk 66. De locatie is minder geschikt voor kinderen. Zij zijn alleen welkom als een volwassen begeleider meekomt.Aan weerszijden van de Joostendammerbrug in de N401 zijn beplantingen aangebracht om vogels te dwingen hier hoger te vliegen. Zo vliegen ze hoog over de N 401 en worden aanrijdingen met het autoverkeer voorkomen.
Om deze functie in stand te houden heeft deze beplanting onderhoud nodig. In de beplantingen aan de zuid (dorp) zijde (vak A) zijn wat gaten ontstaan door omwaaien van bomen/struiken en afsterven van bomen. Door de beplanting nu te snoeien komt er weer ‘licht en lucht in’ en zal de beplanting opnieuw uitlopen en opgroeien en zo de open ruimte weer opvullen. Door beurtelings aan zuid en noord zijde snoeiwerk uit te voeren blijft de functie in stand.
Werkzaamheden in vak A:
  • Het opruimen, kort afzagen van de omgewaaide wilgenstruiken.
  • Het terugsnoeien van grote wilgenstruiken die te ver het rietland zijn ingegroeid.
  • Hoog doorgeschoten schietwilgen op slootkant afzetten/knotten. Dit om het omkantelen in de toekomst voor te zijn.

Al het vrijkomende hout en takken verwerken we in takkenrillen direct achter/tegen de beplantingen.

Voor de duidelijkheid: alle overige hoge bomen, dode bomen, struiken en elzen op de slootkant laten we staan.

Als er voldoende tijd/capaciteit is kunnen we aan de noordzijde op de hoek (vak B) de hoge schietwilgen op de slootkant bij afzetten/knotten. (om het omkantelen te voorkomen).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten